~JOYRIDE K9 *REMOTE* K9NW EDUCATION~

NW102/103: Terry Wright & Kai (Alaskan Klee Kai, Alaska)